Mimesis:

Nu înţelegi cum răzbunare

Mai aprinsă nu-i -

Decît să ţi se-ofere în dar

O floare - trecătoare.

 

 

Tăcut se-aruncă-n valuri grele

Lucida - Lună arsă-n bronz din care

- Nu înţelegi cum ştiu sculpta

Cuvinte-şoapte ce nu sînt spuse încă

- Sau uitate

 

Dar nu ştiu cum nu înţelegi

Cuvintele - aprinse doar în noapte -

Ce vor rămîne-nchise-n piatră nerostită

 

Din bronzul ars de Lună

În grele valuri, de tăcere.