Mimesis:

Contrar aparenţelor,

Gioconda a plătit nu pentru

Ci cu acel surîs.

 

 

Cîndva, am aruncat o piatră netedă

Precum un cuvînt îndelung şlefuit

În liniştea de cobalt

Ce te-nconjoară - te conţine

 

Şi secoli grei au ars

În viscol rece de exil

- Din piatră aşteptînd -

Un singur semn să-mi spună

Cît de adînc-albastru îţi este sufletul.

 

 

 

____________________________

* Afro - Dita