Mimesis:

Lumină-dulce a rămas în locul unde

Ai existat – iluzie - o mie de secunde.

Rebel şi fără crez în toate, le-am numărat.

O mie una sînt: secundă de secundă adunate.

 

 

Adînc zgîrie-n văzduh pămîntul greu

De zile-nlănţuite-n anul nou

Din secoli fără număr unde,

Uneori, o stea rătăcitoare

Îmi bate cioburi din lumină arsă

În tîmpla argintie.

 

lar valul înspumat

Ecou mi-aduce, cuvinte palide

Răsfrînte-n Luna oglindită-n şoaptă:

Lumină rece din lumină caldă.