Mimesis:

Sînt vise care durează

Infinit mai mult decît cuvintele

 

 

E frig în visul tău

Albastru-monocrom

Cu irişi greu arzînd fragile umbre

Ce nu sînt încă niciodată

Spuse sau ascunse

Din amintirea unei alte zile

Pierdută-n noaptea-ncătuşată blînd

În auroră vegetală.